Disclaimer

Alle op deze site genoemde prijzen, percentages en tarieven zijn onder voorbehoud van eventuele fouten en kunnen binnen het bereik van Brucho Sport BV steeds worden gewijzigd. 

De website van Brucho Sport BV en alle daarin voorkomende teksten, documenten, beelden en geluid, alles in de ruimste zin, zijn auteursrechtelijk beschermd. Voor verdere distributie, publicatie of overdracht daarvan is schriftelijke toestemming vereist. Brucho Sport BV sluit aansprakelijkheid uit voor elke schade (directe, indirecte en gevolgschade) die voortvloeit uit het gebruik van de website en de inhoud ervan. Brucho Sport BV onderhoudt beveiligt de website en inhoud. Brucho Sport BV geeft echter geen garantie voor de afwezigheid van technische onvolkomenheden. Evenmin kan Brucho Sport BV garanderen dat het gebruik van de website en de inhoud ervan u vrijwaart van zogenaamde virussen en/of andere schadelijke toepassingen. U dient daartoe zelf voorzorgsmaatregelen in acht te nemen.